Murádin János Kristóf: A felszabadulás árnyoldala; Kolozsvári magyarok szovjet fogságban 1944 őszén


Murádin János Kristóf: A „málenkij robot” utóélete régiónként – a történetírásban, a köztudatban, emlékművek


Murádin János Kristóf: A „robotosok” szabadon bocsátása, hazaérkezése, fogadásuk és további életük régiónként


Murádin János Kristóf: Az 1944-es frontátvonulás Kolozsváron


Murádin János Kristóf: Élet és halál a szovjetunióbeli hadifogoly- és internálótáborokban


Murádin János Kristóf: Málenkij robot – Kolozsváriak szovjet fogságban, 1944–1948


Murádin János Kristóf: „Málenkij robot”-ra hurcolás a Romániához csatolt részekről (Erdély, Partium, a Bánság keleti része, Máramaros déli része)