Az egyesület céljai:

A szovjet fegyveres szervezetek által a GULAG büntetés végrehajtási intézeteibe (börtöneibe, kényszermunkatáboraiba, kényszermunkatelepeire) és a GUPVI táboraiba politikai elítéltként, hadifogolyként vagy internáltként rabszolgamunkára hurcolt személyek – elsősorban az ártatlanul, civilként elhurcolt, magyar fiúk, leányok, férfiak, és nők – sorsának, történetüknek, az elhurcolásuk okainak a feltárása, dokumentálása, bemutatása, közzététele. E célok kitűzésének elsődleges oka, hogy a szovjetrendszer áldozatainak méltó emléket állítsunk és a – napjainkig is – háttérbeszorított, elhallgatott tömeges elhurcolás, emberirtás és szenvedés eseményeinek a feltárásával és közzétételével mindezeket a magyar és a többi nemzet történeti emlékezetének a részévé tegyük, hogy többé ilyen borzalmakra ne kerülhessen sor.

Célunk továbbá az is, hogy olyan közösségek alakuljanak ki, amelyek a fenti tragikus történeti tények ismeretében méltóképpen, kegyelettel emlékezzenek sokat szenvedett elődeinkre, a szovjethatalom által 1944-1956 között büntetés végrehajtási intézetekbe, kényszermunkatáborokba elhurcolt, azokban szenvedett és meghalt emberekre.

Az egyesület feladatai:

A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) 2009-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával, civil kezdeményezésként, azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a magyar és a világtörténelem egyik legsötétebb korszakának eseményeit. Tagjaink között neves magyar és külföldi professzorok, tanárok, túlélők és azok leszármazottai is megtalálhatóak.

Munkánk során igyekszünk feldolgozni a Szovjetunióba került politikai rabok, hadifoglyok és internáltak történetét. E célok megvalósítása érdekében feladataink:

  • Összegyűjteni, regisztrálni a témában már megjelent magyar és idegen nyelvű publikációkat (könyveket, tanulmányokat, cikkeket) és dokumentumokat (visszaemlékezéseket, naplókat, verseket, fotókat, filmeket és más emlékeket.)
  • Felkutatni a még élő, a szovjet lágereket megjárt személyeket és interjúkat készítünk velük, hogy az oral history lehetőségével élve történetüket, tapasztalataikat, ismereteiket az utókor és a történeti kutatások számára megmentsük.
  • Felkutatni a még kéziratban lappangó a témában megszületett írásokat, dokumentumokat.
  • Ösztönözni az újabb tanulmányok, cikkek, könyvek, emlékiratok létrejöttét és támogatjuk ezek és a régebben megszületetett munkák megjelenését.
Továbbá a fentebb írt célok érdekében:
  • A Társaság a témában előadásokat, megemlékezéseket, konferenciákat, vitaköröket szervez, egyetemeken „Gulág, Gupvi, málenkij robot” szemináriumokat tart, kiállításokat hoz létre, kiadványokat, folyóiratokat, könyveket szerkeszt, ad ki. Web-lapot szerkeszt és működtet. Audiovizuális eszközök (kép- és hanghordozók) segítségével is terjeszti célkitűzéseit, propagálja programjait, kiadványait.
  • Együttműködést alakít ki a hasonló célokért tevékenykedő szervezetekkel, kutatóhelyekkel, egyesületekkel és tagjaikkal, valamint közművelődési, kulturális közintézményekkel, különös tekintettel iskolai és közművelődési honismereti szakkörökkel, helytörténeti csoportokkal. Részt vesz pályázatokon és pályázatokat ír ki a fentebb megfogalmazott célkitűzéseink megvalósítása érdekében.