Oldal tetejére

Egyesületünk története

Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága

A magyar „vészkorszak” kutatói

A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) 2009-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával, civil kezdeményezésként, azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a magyar történelem legsötétebb korszakának eseményeit. Munkánk során igyekszünk feldolgozni az 1944 után a Szovjetunióba került politikai rabok, hadifoglyok és internáltak történetét (GULAG, GUPVI, „Málenkij robot”). Gyűjtjük az emlékeket, publikációkat. Előadásokat, konferenciákat, megemlékezéseket szervezünk és magyarországi egyetemeken „Gulág” szemináriumokat tartunk. Tagjaink között neves magyar és külföldi professzorok, tanárok, túlélők és azok leszármazottai is megtalálhatóak. Közösségünk szoros kapcsolatot tart fent partner intézményekkel és szervezetekkel a Szovjetunióba elhurcoltak emlékének ápolása érdekében. 

A társaság megalakulása

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága leendő tagsága első (alakuló) találkozó­jára 2008 júniusában Budapesten került sor a társaság megszervezését ösztönző, segítő amerikai-magyar professzorházaspár, Dr. Várdy Béla és Dr. Várdy Huszár Ágnes je­lenlétében. Ezen a találkozón a jelenlévők megfogalmazták az alakuló társaság kere­teit, célkitűzéseinek alapelveit, a további teendőket.
Ennek nyomán folyt egy éven át a szervezet kiépítése, a bíróság által előírt alapdoku­mentumok elkészítése, majd 2009 júniusában megszületett a bírósági határozat a GKNT  bejegyzéséről. Első elnökünk Zsíros Sándor volt. Az egyesület tiszteletbeli elnökké kérte fel Dr. Olofsson Placid Károly atyát és vitéz. dr.hc.Rózsás Jánost.
Még ebben a hónapban megszerveztük Miskolcon az első bemutatkozó – háromnapos -konferenciánkat és előadássorozatunkat, melyeknek a Miskolci Egyetem Történettudo­mányi Intézete, ill. a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium adott otthont és támoga­tást.

 

 

Vezetőség

Elnök: Dr. Bognár Zalán

Ügyvezető elnök: Dr. Dupka György

Alelnök:  Körösi Mihály
Dr. Murádin János Kristóf

Titkár: Fuchs Andrea

Elérhetőségeink

Telefonszám: +36 20 486 4399

E-mail cím: info.gulag.gupvi@gmail.com

 

Számlavezető bankunk: MBH Bank

Számlaszám: 54500112-10019360-00000000

Adószámunk: 19336521-1-05

 

Nyilvántartásba vétel:

B.-A.-Z. Megyei Bíróság 11. Pk.60.092/2009/6 ügyiratszám alatt.