Oldal tetejére

Események, hírek

A Marxista diktatúrák terrorjának jellemző helyszíne: börtönök, lágerek, rabtelepek címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést a Gulág- és Gupvikutató Intézet, a Gulág és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága és az Alapjogokért Központ 2024. június 6-án a Kárpátaljai Szövetség székháza dísztermében. A jelenlévőket Körösi Mihály, a Gulág és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága alelnöke, Mezőberény alpolgármestere üdvözölte. Köszöntő beszédet mondott Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A beszélgetést Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója moderálta. Hozzászólásában Bognár Zalán, a Károli Gáspár református Egyetem docense, a GGKI igazgatója a Lenin nevével fémjelezett szovjet Gulág kialakulásának körülményeit, a szovjet típusú szocialista táborokban is bevezetett haláltáborok működtetését ismertette. Tudvalevő, hogy a kommunista diktatúra Gulág táboraiban több mint százmillió ember halt meg. Botlik József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi docense a Tito-rendszer által végrehajtott etnikai tisztogatásokról és a jugoszláv hatóságok által működtetett internálótáborok emberpusztító gyakorlatáról, a halálszigetként ismert Goli Otok (Kopár Sziget) börtönszigetről szólt. Dupka György, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkára, a GGKI tudományos főmunkatársa a Szovjetunióban működő Gulág-táborokról, a volgai és észtországi etnikai németek százezreinek Szibériába, Kazahsztánba és Baskírföldre történő kitelepítéséről, éh- és fagyhalál általi megtizedelésükről fejtette ki gondolatait. Minderről a 2009-2022 között a volt Szovjetunió területén a pécsi Német Kör szervezésében általa megtett, összesen több mint 50 ezer kilométernyi kutatóút tapasztalatai kapcsán beszélt. Cservenka Ferdinánd, a GGKI tudományos munkatársa, a Magyar Nemzeti Levéltár levéltárosa Esterházy János magyar mártír politikus meghurcoltatásáról, a morvaországi Mirov börtönben bekövetkezett haláláról közölt érdekfeszítő információkat. A Magyar Nemzeti Múzeum szakmuzeológusa, Dragan Traian történész a román kommunista rezsim szovjet típusú Gulág-lágereiről adott vázlatos képet. A megsemmisítő-koncentrációs rendszerhez 44 börtön és 72 kényszermunkatábor tartozott. Utóbbiakból a leghírhedtebbeket a Duna-Fekete-tenger-csatorna (Duna-delta) térségében működtette a Securitate. A Romániai Kommunista Diktatúrát Elemző Elnöki Bizottság vizsgálódásai nyomán megállapítást nyert, hogy hozzávetőleg 2 millió embert hurcolt meg a román kommunista diktatúra 1945 és 1989 között. Bank Barbara, a Nemzeti...

  A marxista ideológián alapuló kommunista diktatúrák, szocialista rendszerek általános jellemzője volt a terror, a társadalom félelemben tartása eleinte keményebb, később egyre inkább puhuló módszerekkel. Hatalmukat csak így tudták megtartani ezek a totalitárius rendszerek, hiszen nem bírták a társadalom többségének a támogatását. A Gulág-és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága valamint az Alapjogokért Központ által 2024. június 6-án, 17 órai kezdettel a Kárpátaljai Szövetség székházában (1068 Budapest, Városligeti fasor 44., II. emelet) megrendezendő kerekasztal-beszélgetésen elsősorban a Szovjetunióban és az általa meghódított országokban kialakított megtorló rendszerekről, folyamatokról és intézményekről lesz szó: a rezsim vélt vagy valós ellenségeit „izoláló, átnevelő, megjavító” börtönökről, lágerekről, rabtelepekről és a bennük rabságot szenvedő áldozatokról. Nem ismert, felejtésre ítélt események, helyszínek és élettörténetek kerülnek bemutatásra és megvitatásra.

2024.02.24. Budapest A Kárpátaljai Szövetség székházában a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága, a Gulág- és Gupvikutató Intézete a Kommunizmus Áldozatai Emléknapja alkalmából megrendezték a „Közel 80 éve történt … Adatok, tények történetek a szovjet fogságból” című kötet bemutatóját, mely az Alapjogokért Központ támogatásával látott napvilágot. A teltházas résztvevők előtt Dr. Dupka György ügyvezető elnök felkonferálásban köszöntő beszédet mondott Dr. Grezsa István, a Kárpátaljai Szövetség elnöke, Dr. Bognár Zalán, a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága elnöke, Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója. Megnyitó beszédet mondott Dr. Földváryné Kiss Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke. A könyvbemutató kerekasztal moderátora: Dr. Bognár Zalán GKNT elnöke, a GGKI igazgatója; KRE egyetemi docense. Résztvevői: Dr. Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára; a GKNT ügyvezető elnöke, a GKKI tudományos főmunkatársa; Körösi Mihály, Mezőberény alpolgármestere; GKNT alelnöke, Dr. Murádin János Kristóf, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanszékvezetője, egyetemi docens, a GKNT alelnöke, Dr. Stark Tamás, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa. A rendezvény a könyvek dedikálásával és jó hangulatú állófogadással zárult. A könyv szerzői: Bimba Brigitta (Kárpátalja), Benkő Levente (Erdély), Bognár Zalán (Budapest), Cservenka Ferdinánd (Felvidék), Dupka György (Kárpátalja), Galambos Sándor (Nyíregyháza), Havasi János (Pécs), Murádin János Kristóf (Erdély), Kosztyó Gyula (Kárpátalja), Körösi Mihály (Mezőberény), Kujbisné Mecsei Éva (Nyíregyháza), Papp Annamária (Erdély), Pomázi Bárdonicsek Dominika (Pécs), Stark Tamás (Budapest), Szilágyi Béla László (Budapest). Fotó-krónika: Fuchs Andrea Beszámoló a rendezvényről: https://ujkor.hu/content/kozel-80-eve-tortent-bemutattak-a-gulag-es-gupvikutato-intezet-elso-kiadvanyatHetven éve, 1953. november 25-én érkezhettek vissza hazájukba az első politikai, vagyis Gulág-rabok. Erre emlékezve és emlékeztetve a Magyar Országgyűlés a 41/2012. (V. 25.) OGY határozatában november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította. Ugyancsak erre a történelmi eseményre  emlékezve rendezte meg a Gulág- és Gupvikutató Intézet - együttműködve a Gulág-és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságával, az Alapjogokért Központtal, a Kárpátaljai Szövetséggel, a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Magyar Nemzeti Levéltárral - 2023. november 24-én a Hazatérés a szovjet fogságból 70 éve, előtte és utána – 1945-1953-2000 címen nemzetközi, tudományos konferenciáját, amelynek fővédnöke Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a Gulág-Gupvi Emlékbizottság elnöke. A rendezvénynek a Kárpátaljai Szövetség budapesti székháza adott otthont. A budapesti konferencián a korszak legismertebb kutatói tartottak előadást az anyaországból, Erdélyből és Kárpátaljáról. Az előadók újabb kutatásaik tükrében arról tanácskoztak, miként zajlott le a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások több hullámban történő hazatérése, milyen volt a szovjet fogság a nemzetközi normák relációjában, hol tart a kegyeletápolás és emlékezetpolitika, hogyan lehet összehangolni a kárpát-medencei kutatásokat, s optimálisan hasznosítani ezek tapasztalatait. Összegzés, javaslatok: A konferencián egybehangzóan megállapították, hogy a „málenkíj robotra”, a GULÁG-GUPVI-táborok áldozataira való emlékezés erkölcsi kötelességünk, hogy a magyar nemzettel szemben is elkövetett szörnyű gaztettekről el ne feledkezzünk, és azokat az igazság fényében másokkal is megismertessük. A konferencia résztvevői kiemelten fontosnak tartják a témával kapcsolatos anyaországi, erdélyi, délvidéki, felvidéki és kárpátaljai helytörténeti kutatások, feltárások és összegzések folytatását, valamint fiatal történészek bevonását a munkába. A konferencia kéréssel fordul a Magyar Kormányhoz, hogy a teljes 2025-ös évet a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszemunkások emlékévévé nyilvánítsa. Ezáltal a 2015. emlékévhez hasonlóan, pályázatok meghirdetésével számos értékes program, a témát tárgyaló kiadvány valósulhatna meg. A konferencia résztvevői a Magyar Kormányt továbbá arra kérik, hogy fontolja meg a magyar emberek szovjet táborokba hurcolásának 80....Bognár Zalán - Muskovics Andrea Anna: GUPVI, GULAG - Magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45 – 2019/20, Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága. Miskolc, 2021. A kötet ide kattintva elérhető    

A Magyar Nemzeti Levéltár és a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága tisztelettel meghívja Önt az MNL Gulag- és Gupvikutató Intézet megalakulásának sajtótájékoztatójára, valamint a GUPVI, GULAG - Magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45 – 2019/20 című kötet bemutatójára. Időpont: 2021. november 24. (szerda) 11:30-14:00 Helyszín: MNL Országos Levéltára, Kiállító- és konferenciaterem Cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4. (tovább…)