„Kitárni az ország és a világ előtt az igazságot.” GULÁG–GUPVI-kutatók nemzetközi fóruma Kárpátalján 2018.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 281. Intermix Kiadó, Ungvár–Budapest, 2019. 290. old. ISBN 978-615-7557-14-3, ISSN 1022-0283.


A Szolyvai Emlékpark névlistája. A II. világháború és a sztálinizmus áldozatainak gránitlapokra vésett nevei: internált civilek, elesett, meghalt katonák és munkaszolgálatosok. 

Kárpátaljai Magyar Könyvek 261.  – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, 2017. ISBN 978-963-9814-94-3, ISSN 1022-0283.


Egyház üldözés Kárpátalján 1944-1991. A Tiszabökényi Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Templom Idővándor tematikus kiállítása. A Gulágra elhurcolt és megtorlásban részesült kárpátaljai római katolikus, görög katolikus papok, református lelkipásztorok és más felekezetek vezetőinek emlékére.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 262. Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság, Ungvár-Budapest,  2017. 95 old. ISBN 978-963-9814-90-5.  ISSN 1022-0283.


A kivégzett, lágerekben elhunyt kárpátaljai magyar képviselők (1945-1949). Bródy András és társainak emlékkönyve.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 264. Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2017. 276 old.  ISBN 978-963-9814-96-7.  ISSN   1022-0283.


„Nevük élni fog nemzedékről nemzedékre…” Múltidézés a Kárpát-medencében: szovjet katonai megtorlás, GULÁG és GUPVI-táborok, áldozatok, emlékhelyek. Nemzetközi emlékkonferencia 2017.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 273. Szolyvai Emlékparkbizottság-  Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2018. 273 old. ISBN 978-615-5757-04-4, ISSN 1022-0283.


Kárpátaljai magyar nők a Gulágon. Történtek, visszaemlékezések, emlékiratok.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 266. Szolyvai Emlékparkbizottság-  Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2017. 274 old. ISBN 978-615-5757-02-8, ISSN 1022-0283.


Kárpátaljai magyar férfiak a szovjet lágerekben. Történetek, visszaemlékezések, emlékiratok.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 267. Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2017. 203 old. ISBN 978-615-5757-01-3, ISSN 1022-0283.


Egy eltűnt férfigeneráció nyomában a GUPVI-GULÁG kárpátaljai túlélőinek vallomásaiból, 1944-1990. (112 túlélő, hozzátartozó vallomása, visszaemlékezése)

Kárpátaljai Magyar Könyvek 270. Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság-Intermix Kiadó, 2017. 328 old.  ISBN 978-963-9814-98-1, ISSN 1022-0283.


A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és Kaukázus országaiban. Nemzetközi emlékkonferencia 2016.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 256. Szolyvai Emlékparkbizottság-Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest. 2017. 244 old. ISBN 978-963-9814-88-2, ISSN 1022-0283.


Szolyvai emlékpark. 70 éve történt. A kárpátaljai magyarok és németek elleni retorziók 1944-1945/1955. Elhurcolás „malenkij robot”-ra, internálások, deportálások. (Magyar, ukrán, német nyelvű összefoglaló kiadvány).

Kárpátaljai Magyar Könyvek 259. Szolyvai Emlékparkbizottság, Intermix Kiadó, 2016. 89 old. ISBN 978-963-9814-92-9, ISSN 1022-0283.


Ezer fogoly küldi imáját az égbe… Mi atyánk, Úristen segíts haza minket!…” Internálás és genocídium a Kárpát-medence régióiban. Internálás és deportálás, szovjetellenes személyek begyűjtése, megtorlása Kárpátalján. Nemzetközi emlékkonferencia  a GUPVI-GULÁG-emlékév alkalmából 2015.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 252. Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2016. 141 old.  ISBN 978-963-9814-83-7, ISSN 1022-0283.


Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak. Szemelvények a szovjet fogságból hazatért túlélők (volt hadifoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek, kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből, valamint a hozzátartozók adatközléseiből.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 242., Intermix Kiadó, Ungvár- Budapest, 2015. 224. old. ISBN 978-963-9814-69-1, ISSN 1022-0283


„Ne ítéljetek el …!” Zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében (1938-1991).

Kárpátaljai Magyar Könyvek 238. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2015., 358 old. ISBN 978-963-9814-70-7, ISSN 1022-0283.


„Uram… segíts haza minket…!” Versek, imák, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944-1959) a „malenkij robot” 70. évfordulójára.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 236., Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2014., 326 old. ISBN 978-963-9814-66-0, ISSN 1022-0283.


Halottaink-1944-1959. A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora.

Kárpátaljai Magyar Könyvek 237. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2014. ISBN 978-963-9814-64-6, ISSN 1022-0283.


A szovjet hatóság megtorló tevékenysége Kárpátalján (1944-1991) A kárpátaljai magyarságot ért atrocitások, sérelmek vázlatos története levéltári források, egyéb dokumentumok alapján. 

Kárpátaljai Magyar Könyvek 232. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2014. ISBN 978-963-9814-61-5, ISSN 1022-0283.


„Hova tűnt a sok virág…” Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában. Történelmi szociográfia. 

Kárpátaljai Magyar Könyvek, 221. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2013., 224. old. ISBN 978-963-9814-58-05, ISSN 1022-0283.


A mi Golgotánk. A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben. (A 4. Ukrán Front  Katonai Tanácsa  határozatainak végrehajtása  az NKVD jelentések tükrében, 1944 – 1946).

Kárpátaljai Magyar Könyvek, 215. Szolyvai Emlékparkbizottság – Intermix Kiadó.Ungvár-Budapest, 2012. 376. old. ISBN 978-963-98314-51-6, ISSN 1022-0283.


A magyar-ukrán közös múlt és jelen: összekötő és elválasztó „fehér foltok”. Nemzetközi tudományos konferencia anyaga 2010.

Kárpátaljai Magyar Könyvek, 209. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2011. 190 oldal. (Ebből 111 oldal magyarul és 79 oldal ukránul közreadott tanulmányok, előadások.) ISBN 978-963-9814-33-2, ISSN 1022-0283.


Bakura Sándor, Dupka György, Kovács Elemér, Kovács Erzsébet, Molnár D. Erzsébet, Tóth Zsuzsanna: „Otthon a könny is édes”. 1944-1945. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok hivatalos iratok, vallomások tükrében.

Kárpátaljai Magyar Könyvek, 197. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 2009., 104 oldal.ISBN 963-8352-98-1, ISSN 1022-0283.


Genocide the tragedy of the Hungarians of Transcarpathia…They were born Hunqarian: that vas their only crime! A book of recollection of the victims of stalinism in transcarpathia  (1944 – 1946)

Kárpátaljai Magyar Könyvek, 9. Intermix Kiadó, Ungvár-Budapest, 1993., 328 old. ISBN 963 8129 08 5


A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946.

Dupka György doktori (PhD) értekezés, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Budapest, 2014.


„Népünk temetője Szolyva” Kárpát-medencei magyarság kegyhelye. A szolyvai gyűjtőtábor történetéből, 1944-1945.

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet-Füzetek-VI, Ungvár, 2009.