Bognár Zalán: 960 ezer vagy több mint millió (hadi)fogoly? Az 1941-1945 között szovjet (hadi)fogságba vetett magyar állampolgárok (katonák és civilek) létszáma és halálozási arányuk. In Bognár Zalán – Muskovics Andrea Anna: Emberek az embertelenség világában. A Gulág és a Gupvi. A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának évkönyve 2015-2017. Gulágkutatók Nemzetközi Társasága – Kairosz Kiadó. Budapest, 2017. 66-98. o. 


Bognár Zalán: A (hadi)fogolykérdés jelentősége Magyarországon a második világháború után. In: Bognár Zalán: „Málenkij robot” A Magyarországról ítélet nélkül szovjetunióbeli kényszermunkára elhurcolt civilek története. Gulágkutatók Nemzetközi Társasága – Kairosz Kiadó. Budapest, 2018. 25-33. o. 


Bognár Zalán: Hadifogolyként vagy internáltként? Különbözősgek és hasonlóságok a magyarországi civilek tömeges szovjet fogságba hurcolásánál. In: Géczi Róbert (szerk.): Az Elbától Vorkutáig. A Magyarok és magyaroszági németek szovjet hadifogságban, kényszermunkán és a GULÁG-on című konferencián elhangzott előadások (2016. február 25-26.). Magyar Napló – VERITAS Történetkutató Intézet. Budapest, 2017. 209-227. o.


Bognár Zalán: A Kelet-Közép és a Délkelet- Európai németség deportálása Szovjetunióbeli kényszermunkára 1944/45, különös tekintettel Magyarországra. In: Kozma Gábor (szerk.): Deliberationes. A Gál Ferenc Főiskola tudományos folyóirata. A XX. századi népirtások Európában és a keresztény-zsidó együttélés színterei ma. Konferenciakötet. VIII. .évf. 2. szám – Különkiadás 2015/2. 114-139. o.


Bognár Zalán: „Orosz őrség van velünk és hadifogoly-élelmezést kapunk”. Magyar munkaszolgálatos alakulatok a Vörös Hadseregnél. Orpheus Noster, 2013/3


Bognár Zalán: A kárpátaljai magyar és német polgári lakosság tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba. Orpheus Noster, 2012/2


Bognár Zalán: A magyar hadifoglyok ügye, sorsa 1947-ben – a párizsi békeszerződés a parlamenti választások függvényében. In: Aetas. 25. évf. 2010/1.sz. 131-143. o. 


Bognár Zalán: Összefoglaló jelentés a Honvédelmi Minisztérium által a hadifogolyügyben tett intézkedésekről és eredményekről. In: Hadtörténelmi Közlemények. 2006/1. sz. 203-213. o. 


Bognár Zalán: Malenkij robot, avagy a polgári lakosság tömeges elhurcolása Magyarországról szovjet fogságba 1944/45-ben. In: Markó György (szerk.): Háború, hadsereg, összeomlás. Magyar politika, katonapolitika a második világháborúban . Zrínyi Kiadó. Budapest, 2005. 181-190. o.


Bognár Zalán: Budapest és környék lakosságának tömeges elhurcolása szovjet hadifogságba (1944. december – 1945. április) In. Horn Ildikó (szerk.): KÚT. III. évf. 2004/3-4. sz. 99-112. o.


Bognár Zalán: (Hadi)fogoly-gyűjtőtáborok Magyarországon (1944-1945). In: Zeidler Miklós (szerk.): Tanulmányok a XIX-XX. századi történelemből. ELTE BTK. Budapest, 2001. 133-148. o.


Bognár Zalán: Az elmaradt szovjet-magyar hadifogoly-egyezmény. In: Hadtörténelmi Közlemények. 113. évf. 2000/4 sz. 861-886. o.