Benkő Levente és Papp Annamária

Benkő Levente – Papp Annamária: A foksányi szovjet fogolytábor. Vázlatos adalékok a 176. számú láger történetéhez 1945 első feléből. In: Bognár Zalán – Muskovics Andrea Anna (szerk.): Emberek az embertelenségben. Budapest, 2017. 247-265. o. 

Benkő Levente

Benkő Levente: Adalékok a barcaföldvári fogolytábor történetéhez. In: Bognár Zalán – Muskovics Andrea Anna (szerk.):Budapest, Kárpát-medence, „Málenkij robot” emlékezet. Budapest, 2017. 113-129. o. 


Benkő Levente: Magyarok és németek internálása 1944 őszén Romániában. In: Géczi Róbert (szerk.):  Az Elbától a Vorkutáig. Magyar Napló – VERITAS Történetkutató Intézet. Budapest, 2017. 13-40. o. 


Benkő Levente: Szűk mozgástérben. A fogságba hurcoltak kérdése Vásárhelyi János püspök levelezésében 1944-1945-ben. In: Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár, 2020. 359-387. o.