Oldal tetejére

A „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 küldetésnyilatkozata és céljai

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Gulágkutatók Nemzetközi Társasága

3515 Miskolc-Egyetemváros, BTK Történettudományi Intézet B/2401

www.malenkijrobot.hu


A „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

küldetésnyilatkozata és céljai

Hazánk társadalmának régi adóssága, hogy méltóképpen emlékezzen és emlékeztessen azokra az ártatlanul elhurcolt magyar állampolgárokra, azokra a százezrekre, férfiakra és nőkre, fiúkra és leányokra, akiket 1944-1945-ben a sztálini totális diktatúra fegyveres szervei hurcoltak el szülőföldjükről többnyire „málenkij robot”, vagyis csak egy „kis munka” hazugságával szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogoly- és internálótáborokba.

Az Emlékbizottság célja ennek a régi adósságnak a törlesztése, az elhurcoltaknak és hozzátartozóiknak erkölcsi elégtételt adni az ártatlanul, ítélet nélküli fogságba vetésért, az évekig tartó kényszermunkáért és szenvedésekért, a családi tragédiákért és több tízezer honfitársunk haláláért, amelyről a rendszerváltás időszakáig még nem is beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül. Az erkölcsi elégtételt csak úgy valósulhat meg, ha ezek a tragikus események, nemcsak hogy bekerülnek a nemzeti emlékezetbe, hanem azon belül a történelmi súlyának megfelelő helyre kerül.

E cél minél gyorsabb és teljesebb megvalósulása érdekében az Emlékbizottság a kárpát-medencei, nemzeti és a nemzetek közötti együttműködés jegyében kívánja összefogni, segíteni és koordinálni mindazon szervezetek és magánszemélyek e cél eléréséért folyó tevékenységét, amelyek, és akik egyetértenek az Emlékbizottság küldetésnyilatkozatával és célkitűzéseivel.

Az Emlékbizottság tevékenységét a Magyar Országgyűlés 2012. május 21-én megszavazott, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjáról szóló 41/2012. (V. 25.) OGY határozatára támaszkodva és azzal teljes összhangban kívánja folytatni, amely többek között kimondja, hogy:

„A Magyar Országgyűlés

– méltóképpen kíván megemlékezni arról a mintegy 800 ezer magyar honfitársunkról, akiket 1944 őszétől kezdve hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba hurcoltak több éves kényszermunkára… […]

– tisztelettel adózik mindazok előtt, akik életüket adták a hazáért, magyarságukért, származásuk miatt, politikai, vallási meggyőződésükért, illetve akik emberi és polgári jogaiktól megfosztva idegen földön, hazájuktól több ezer kilométerre, embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedve végeztek kényszermunkát;

– támogatja és szorgalmazza olyan emlékművek állítását, megemlékezések szervezését, oktatási anyagok és tudományos feldolgozások készítését, amelyek a kommunista diktatúra idején a Szovjetunióba hurcolt […] kényszermunkásokra emlékeznek;

– felkéri a központi államigazgatási szerveket, az oktatási intézményeket, az egyházakat és a civil szervezeteket, a közszolgálati médiumokat, valamint az önkormányzatokat, hogy gondoskodjanak a Szovjetunióba hurcolt magyar […] kényszermunkásokról való méltó megemlékezésről.”

Az Emlékbizottság a következő konkrét célok megvalósítását tűzte ki a „málenkij robot”ra elhurcoltak tragikus történetének a nemzeti emlékezet méltó helyére való beemelése érdekében:

1.

Önálló, független kutatóintézet és múzeum létrehozása, amely a Magyar Országgyűlés 41/2012. (v. 25.) OGY határozatának eleget téve a GUPVI- és a GULAG-lágerekbe hurcolt magyar állampolgárok – internáltak, hadifoglyok és politikai rabok – történetét kutatja és kutatási eredményeit oktatási anyagok, tudományos feldolgozások: évkönyv, folyóirat stb. formájában, valamint konferenciákon, ismeretterjesztő előadásokon, kiállításokon és megemlékezéseken közzé teszi. El kell érni, hogy a kutatóintézet és múzeum működését a Magyar Állam évenkénti költségvetési támogatással finanszírozza.

2.

Magas szakmai színvonalú tanulmánykötet kiadása 2014 szeptemberéig, amelyben a „málenkij robot” témájával foglalkozó hazai és határon túli történészek összefoglalják eddigi kutatási eredményeiket.

3.

A történelem tankönyvekbe a II. világháború témájánál kerüljön be, és megfelelő terjedelemben, a „málenkij robot”, s annak részeként az etnikai alapon, a kollektív bűnösség és büntetés jegyében a Kárpát-medencében történt magyar és német származású civil lakosság tömeges szovjetunióbeli kényszermunkára, hadifogoly- és internálótáborokba deportálásának története.

4.

További emléktáblák és emlékhelyek létrehozása az elhurcolások, a gyűjtőhelyek és az egykori céltáborok színhelyein.

5.

A „Málenkij robot”-ban érintett települések, szervezetek és személyek felkutatása, a velük való együttműködés kialakítása, az egymás közötti információáramlás elősegítése, koordinálása, közös megemlékezések szervezése.

6.

Dokumentum-, ismeretterjesztő és játékfilm készítése a „málenkij robot” történetéről.

7.

„Málenkij robot” emlékév megtartása a Kárpát-medencében 2014-2015-ben, e tragikus események 70. évfordulója alkalmából a témában érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel és magán személyekkel összefogva.

 

Miskolc, 2013. április 27.

Dr. Stark Tamás

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Elnök

 

Dr. Bognár Zalán

„Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015

Társelnöke

 

Majorszki András

Gulágkutatók Nemzetközi  Társasága

Elnök

 

Matkovits-Kretz Eleonóra

Magyarországi Németek

Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre ű

Elnök